Thị trường sản xuất

Quảng Đông kỷ chuang xuất nhập khẩu Công ty TNHH có thị trường trong nước và khách hàng thị trường nước ngoài. Giám đốc bán hàng nói thông thạo tiếng Anh để giao tiếp tốt. Các thị trường bán hàng chính của chúng tôi:
23,00% Bắc Mỹ
Đông Nam Á 27,00%
Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc 32,00%
Nam Âu 18,00%